Sponzorované příspěvky na Facebooku

Chcete, aby váš příspěvek měl šanci zasáhnout širší publikum? Pomůžeme vám zvýšit jeho dosah a zacílit na ty správné lidi.
 
Sponzorované příspěvky uvidí i uživatelé mimo vaše sledující a návštěvníků stránky. Jednoduše tak můžete oslovit tisíce potenciálních zákazníků.
ukázka

K čemu jsou dobré sponzorované příspěvky na Facebooku

Běžné příspěvky na Facebooku mají pouze omezený dosah. Uvidí je na své zdi algoritmem vybraní sledující vaší stránky nebo všichni kdo vaši stránku navštíví.

Pokud chcete, aby příspěvek zasáhl širší publikum je nutné ho zasponzorovat. Kolik peněz do propagace vložíte je jen na Vás. Čím více investujete, tím se vašemu příspěvku dostane větší pozornosti.

Reference a ukázky.

Co je dobré si promyslet?

Přístup k vaší Facebookové stránce

Informace o zamýšleném obsahu příspěvků – o jakých tématech by měly vaše příspěvky být

Grafiký styl příspěvků – vaše představa o graické stylu příspěvků. Pokud máte, tak grafický manuál

Termíny publikování – kdy byste chtěli vaše příspěvky zpřístupnit veřejnosti

Kdo je vaše cílová skupina – kdo je váš zákazník? Na koho mají mířit vaše příspěvky?

Na co se ptáte

Kdo sponzorovaný příspěvek na Facebooku uvidí

Dokážeme zacílit příspěvek na specifické publikum (věk, pohlaví, jazyk, lokalita). Kdo z této skupiny výsledek uvidí, záleží na algoritmech facebooku.

 

Nechte starosti s onlinem na nás a věnujte
se tomu, v čem jste dobří.